ศูนย์จัดจำหน่าย

         บริษัท ไอออนิค จำกัด  มีความเชื่อมั่นอย่างสูงในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราที่ผ่านการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ  เราได้ทำการแปลงทดลองกับบริษัทชั้นนำซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายกว่า 10 ประเทศทั่วโลก องค์ความรู้มากมายที่เกิดขึ้น พร้อมเผยแพร่ เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิต และตระหนักเห็นความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่เกษตรกร 

         ดังนั้น เพื่อการตลาดที่ยั่งยืน สำหรับในประเทศไทยภายใต้ระบบของ SAM (Sustainable Agent Marketing) ทางบริษัทฯ กำหนดเป้าหมายสร้างตัวแทนหรือศูนย์จำหน่าย ที่เรียกว่า  CAI : Centre of Agricultural Innovation ประจำอำเภอ โดยจำกัดรับเพียง 400 CAI ทั่วประเทศเท่านั้น ขณะนี้ ยังมีพื้นที่ที่จะมอบโอกาสให้กับผู้ที่สนใจ มาร่วมเป็นทีมงานที่มีศักยภาพอย่างสูง เพื่อพร้อมพัฒนาให้เติบโตคู่ขนาน นำผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ของบริษัทฯ ให้แพร่กระจายทั่วพื้นที่ ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านการตลาดแก่เกษตรกรลูกค้าที่ให้การตอบรับ และกำลังขยายปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ตัวแทนในประเทศไทย

ภาคเหนือ

ชื่อ - สกุล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทร
คุณออน  ปุกคำดี ร้องกวาง แพร่ 080-033-9995
คุณดุสิต  อึงรัตนากร เชียงของ เชียงราย 081-990-0802
คุณปฐมา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เวียงชัย เชียงราย 084-606-9191
คุณเฉลิมศักดิ์  บรรจงการ เวียงป่าเป้า เชียงราย 081-469-9093
คุณเชาวฤทธิ์  เผ่าโหมด ตรอน อุตรดิตถ์ 081-973-6364

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อ - สกุล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทร
คุณอาทิตย์  นลินทัศไนย ทุกอำเภอ สุรินทร์ 092-294-1455
คุณชลธิชา  เดชสุรภากูล ทุกอำเภอ บุรีรัมย์ 081-725-4816
คุณศิริวรรณ  สุนทรชาติ ทุกอำเภอ ศรีสะเกษ 086-581-9227
คุณปิยะมาศ  บัวแก้ว ทุกอำเภอ อำนาจเจริญ 089-459-9003
คุณนิพัทธ์  นะลำเลียง ทุกอำเภอ สกลนคร 093-525-5456
คุณนภาพร  บุญรักษา วาริชภูมิ สกลนคร 081-870-9905
บริษัท เอส แอนด์ ซี สีดส์ ดงหลวง มุกดาหาร 081-632-0025
ร้านแก้วมณีการเกษตร เชียงคาน เลย 080-635-2508
ร้านนครเกษตรและเมืองปุ๋ย เมือง เลย  090-305-4742
ร้านนำชัยการเกษตร นาด้วง เลย 088-516-7026
คุณไสว  สุขกมล ปากช่อง นครราชสีมา 081-553-9955
ร้านวิไลวรรณการเกษตร โนนแดง นครราชสีมา 089-579-0835
ร้านทวีทรัพย์การเกษตร ชนบท ่ขอนแก่น 089-667-7982
ร้านสุริยาสัตวแพทย์ มัญจาคีรี ขอนแก่น 081-260-5277
ร้านเจี่ยเต็กเฮง บ้านไผ่ ขอนแก่น 081-717-3452
ร้านไทยส่งเสริมพืชผล โนนสะอาด อุดรธานี 081-592-7222
ร้านสกุลทอง ละหานทราย บุรีรัมย์ 089-285-5088
ร้านเกษตรพอเพียง บ้านแพง นครพนม 089-422-9138

ภาคตะวันออก

ชื่อ - สกุล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทร
คุณวัชรี  มีสิงห์ ทุกอำเภอ สระแก้ว 081-996-7123
คุณพรสิทธิ์  วงศ์วิรภาพ ทุกอำเภอ ชลบุรี 081-430-8989
คุณรุ่งนภา  มีสิงห์ ทุกอำเภอ ฉะเชิงเทรา 085-278-7110

ภาคกลาง

ชื่อ - สกุล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทร
คุณอภิรักษ์  ปลาบู่ทอง พุทธมณฑล นครปฐม 083-433-4427
ร้านกำพลการเกษตร บางไทร อยุธยา 081-635-2508
ร้านมานพการเกษตร บ้านนา นครนายก 081-913-0846
คุณนุชจรี  ศรีเครือแก้ว ลำลูกกา ปทุมธานี 082-355-3321

ภาคตะวันตก

ชื่อ - สกุล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทร
คุณศุภารมย์  มณีจุฑากร ท่าม่วง กาญจนบุรี 081-334-2770

ภาคใต้

ชื่อ - สกุล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทร
คุณมานพ  วาสินธุ์ ทุกอำเภอ สุราษฎร์ธานี 084-189-5550
คุณธวัลรัตน์  วีรดิษฐกิจ ทุกอำเภอ กระบี่ 092-295-4451
คุณไพฑูรย์  ชุมพินิจ ทุกอำเภอ ตรัง 089-587-1573
คุณจตุรงค์  ธรรมทัตโต ทุกอำเภอ พังงา 087-268-7071
คุณธีระ  พงศ์พฤกษ์ ทุกอำเภอ สงขลา 082-268-4849
คุณอดุลย์  ขันติกาโร รัตภูมิ สงขลา 082-268-4849
คุณชยันกฤษ  เดชาพร บางขัน นครศรีธรรมราช 081-988-1162
ร้าน ช.เกษตรภัณฑ์ หัวไทร นครศรีธรรมราช 092-325-1656
คุณพรพิสิฐ  อึงรัตนากร เมือง สตูล 087-836-5999
คุณสมโชค  ชั้นสกุล ท่าแพ สตูล 081-441-1065
คุณรุ่งรดิศ  โดยสีเอี่ยม ตะกั่วป่า พังงา 081-535-2244
คุณภคกฤตยา  วาสิกศิริ เมือง กระบี่ 090-170-3420

 


        

 

 

 

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-884-9155

email : admin@ionique.co.th