ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไอออนิค จำกัด
71/13 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร: 02-884-9155  แฟกซ์: 02-884-9383  อีเมล์: admin@ionique.co.th


IONIQUE CO., LTD.

71/13 Boromrajchonnee Rd., Arun Amarin, Bangkok Noi, Bangkok 10700 Thailand

TEL : (66)2884-9155  FAX : (66)2884-9383  Email : admin@ionique.co.th

โรงงานปุ๋ยไอออนิค (Factory)