ไอออนิค ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

          บริษัท ไอออนิค  จำกัด  (Ionique.co.,Ltd.)
ก่อตั้งโดย ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 รัฐบาลไทยร่วมลงทุนโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรรมแห่งชาติ (NIA)   
ภายใต้การรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก  ISO 9001:2008 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance

          พัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และสารเสริมสภาพดินอันทรงประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรมทันสมัยเพื่อตอบสนองกระบวนการผลิตพืช
ตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดด้วยห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อัยย์แลปที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือทันสมัยและได้มาตรฐาน
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารในดิน พืช ปุ๋ย และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว และแม่นยำ (Fast & Firm) ทราบผลภายใน 96 ชั่วโมง
ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025

 

วิสัยทัศน์ "ผลิตปุ๋ยระดับโลก ตอบทุกโจทย์ความต้องการ"

พันธกิจ ผลิตคุณภาพคงที่ ปุ๋ยดีราคาถูก สูงสุดกำลังการผลิต ไม่มีลิมิตคิดค้นนวัตกรรม
ทำมาตรฐานครบถูกกฎหมาย ไม่เป็นภัยสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม

ปรัชญา  "ไม่มีเหตุผลใดที่ลูกค้าจะปฏิเสธเรา"

ใช้ทฤษฎี AgroGeo-Engineering
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์จากกฎทางธรรมชาติ และทรัพยากรทางธรณีเกษตรให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด
          รางวัลและเครื่องหมายการันตรีคุณภาพมากมาย
โรงงานไอออนิคได้รับ "โล่ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2561" สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
“รางวัล CSR-DIW for Beginner Award 2013” มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
และผู้บริหารได้รับ “รางวัล KTB SME ติดดาว” ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ “รางวัลธรรมาภิบาล สิงห์ทอง” ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2555
“รางวัล Thailand SMEs Excellence Awards 2012” ผู้ประกอบการธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ  “รางวัลหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทองคำ”
องค์กรบริหารการบริโภคดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปี 2556  “รางวัลพระพิฆเนศวรทองคำ” ด้านส่งเสริมมวลชนสัมพันธ์ดีเด่น
และ “รางวัลระฆังทอง” บุคคลแห่งปี สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นรับโล่ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2561

สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
          ปัจจุบัน ไอออนิค มียอดการผลิตปุ๋ยรวม 6,000,000 กระสอบ
โดยจำหน่ายในประเทศทั่วภูมิภาค
และส่งออกไปกว่า 20 ประเทศทั่วโลก