ไอออนิค ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

          บริษัท ไอออนิค  จำกัด  (Ionique.co.,Ltd.)
ก่อตั้งโดย ดร.กฤชนนท์ ห่อทองคำ 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 รัฐบาลไทยร่วมลงทุนโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรรมแห่งชาติ (NIA)   
ภายใต้การรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก  ISO 9001:2008 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance

          พัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และสารเสริมสภาพดินอันทรงประสิทธิภาพ
ด้วยนวัตกรรมทันสมัยเพื่อตอบสนองกระบวนการผลิตพืช
ตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดด้วยห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อัยย์แลป
ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือทันสมัยและได้มาตรฐานจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารในดิน พืช ปุ๋ย และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ (Fast & Firm) ทราบผลภายใน 96 ชั่วโมง
ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025

 

วิสัยทัศน์

ผลิตปุ๋ยระดับโลก ตอบทุกโจทย์ความต้องการ

พันธกิจ

ผลิตคุณภาพคงที่

ปุ๋ยดี ราคาถูก

สูงสุดกำลังการผลิต

ไม่มีลิมิตคิดค้นนวัตกรรม

ทำมาตรฐานครบ ถูกกฎหมาย

ไม่เป็นภัยสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม

ปรัชญา

ไม่มีเหตุผลใดที่ลูกค้าจะปฏิเสธเรา

ทฤษฎี

AgroGeo-Engineering
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์จากกฎทางธรรมชาติ และทรัพยากรทางธรณีเกษตรให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด
          รางวัลและเครื่องหมายการันตรีคุณภาพมากมาย
อาทิ “รางวัล KTB SME ติดดาว” ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ “รางวัลธรรมาภิบาล สิงห์ทอง” ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2555
“รางวัล Thailand SMEs Excellence Awards 2012” ผู้ประกอบการธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ

อีกทั้งโรงงานปุ๋ยไอออนิคยังได้รับ “รางวัล CSR-DIW for Beginner Award 2013”
มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
และในปี 2557 ผู้บริหารของไอออนิคได้รับถึง 3 รางวัลคุณภาพ
ได้แก่ “รางวัลหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทองคำ”  องค์กรบริหารการบริโภคดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปี 2556  
“รางวัลระฆังทอง” บุคคลแห่งปี สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น และ“รางวัลพระพิฆเนศวรทองคำ” ด้านส่งเสริมมวลชนสัมพันธ์ดีเด่น 
          ปัจจุบัน ไอออนิค มียอดการผลิตปุ๋ยรวม 6,000,000 กระสอบ
โดยจำหน่ายในประเทศทั่วภูมิภาค
และส่งออกไปกว่า 20 ประเทศทั่วโลก