บริการของเรา

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์อันดับ 1

 

         ธุรกิจหลักของบริษัท ไอออนิค จำกัด คือ การผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมีคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์สินค้า “ตรานกอินทรีคู่”  นอกจากนี้ยังมีสารปรับสภาพดิน สารเสริมการเจริญเติบโต และสารป้องกันกำจัดโรคและศัตรูพืช รวมผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัจจัยการผลิตพืชมากกว่า 40 ผลิตภัณฑ์

         มั่นใจคุณภาพ ด้วยโรงงานผลิตขนาดใหญ่จำนวน 2 โรงงาน ได้แก่ โรงงานกาญจนบุรี 1 ผลิตปุ๋ยชนิดเม็ด และโรงงานกาญจนบุรี 2 สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดน้ำ ด้วยเครื่องจักรที่ออกแบบพิเศษเพื่อตอบสนองการผลิตปุ๋ยให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด  ภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสากลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ISO 9001:2008 จากสถาบันตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน “ลอยด์ส” (Lloyds Register Quality Assurance)

   

         ผลิตภัณฑ์ถูกสรรสร้างขึ้นจากนวัตกรรมล้ำหน้า เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย อาทิ การสร้างเม็ดปุ๋ย 3 ชั้นทรงประสิทธิภาพ ได้แก่ ชั้นจุลินทรีย์ ชั้นธาตุอาหารปลดปล่อยช้า และชั้นธาตุอาหารปลดปล่อยเร็ว  การพอกผิวเม็ดปุ๋ยด้วยเทคโนโลยี HCC เพื่อยึดตรึงธาตุไนโตรเจนไม่ให้สูญเสียไปในอากาศ ทำให้พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น เป็นต้น

         ปุ๋ยไอออนิค ทุกเม็ด ทุกหยด ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 9 ขั้นตอนอย่างเข้มงวด ด้วยทีม QC และผู้เชี่ยวชาญห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ “อัยย์แลป” ตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหาร อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025

                                                                                                                                                                                                      

         •  ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ โดยคัดแยกสิ่งเจือปน และวัดค่าความชื้น

         •  ควบคุมการผสมวัตถุดิบ ให้ส่วนผสมเข้ากัน ตรงตามสูตรผสมอย่างแม่นยำ

         •  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพเม็ดปุ๋ย ได้แก่ ค่าความชื้น ค่าความแกร่ง และค่าการละลายน้ำ

         •  ควบคุมการบรรจุปุ๋ย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ บรรจุปุ๋ยทีละกระสอบ ส่วนผสมแม่นยำ น้ำหนักเต็ม

         •  ตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหาร โดยห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ค่าธาตุอาหารหลักเต็มสูตรในเกณฑ์ 100-105%

         •  ตรวจวิเคราะห์ค่าคุณสมบัติทางเคมี วัดค่า pH, EC และ CEC เพื่อประสิทธิภาพในการปลดปล่อยธาตุอาหาร

         •  ควบคุมการจัดเก็บสินค้า ด้วยระบบพาเลท ป้องกันการเสียหายจากการซ้อนทับ เคลื่อนย้ายและขนส่งสะดวก รวดเร็ว

         •  ตรวจสินค้าในคลังสินค้าทุก 7 วัน ด้านกายภาพ สี กลิ่น ค่าความแกร่ง ค่าความชื้น และความเรียบร้อยของบรรจุภัณฑ์

         •  ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่ง ด้านกายภาพ และค่าคุณสมบัติทางเคมี พร้อมแนบใบรับรอง

         

          

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ไอออนิค จำกัด

โทร. 089-816-5158, 02-884-9155

E-mail : admin@ionique.co.th