ข่าวสารและกิจกรรม

โรงงานปุ๋ยไอออนิคได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม2561

กระทรวงอุตสาหกรรม มอบโล่ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2561 ให้แก่ บริษัท ไอออนิค จำกัด
เนื่องจากเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา