ผลการทดลอง

เปรียบเทียบปุ๋ยเม็ดสกัดนกอินทรีคู่กับปุ๋ยเคมีในนาข้าว