ธุรกิจในเครือไอออนิค

เครื่องจักรกลการเกษตรอัยย์เทค

 

         เราเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ครบถ้วนกระบวนการเพาะปลูก ตั้งแต่การไถ การเพาะปลูก การใส่เม็ดปุ๋ย-ปู๋ยน้ำ การวางสายน้ำหยด ตลอดจนการเก็บเกี่ยว ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ครบวงจร

 

เครื่องระเบิดดินดาน

         ต้องยอมรับว่า ปัญหาอย่างหนึ่งที่เกษตรกรทั่วประเทศต้องพบเจอในระหว่างการเตรียมพื้นที่ปลูกพืช นั่นคือ สภาพพื้นที่ที่เป็นดินดาน เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยดินดานเกิดจากการไถพรวนในระดับเดียวกันนานๆ หลายปี  น้ำหนักของรถแทรกเตอร์เองก็ทำให้ดินถูกอัดแน่นและเกิดดานขึ้น หรือการใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าไปขนผลผลิตในแปลงปลูกพืช น้ำหนักของรถที่ทำให้ดินอัดแน่นมากขึ้น ทำให้โครงสร้างของดินเสีย  

         เกษตรกรสามารถสังเกตพื้นที่ที่เป็นดินดานได้ง่ายๆ คือ 1.สภาพดินแข็งมากโดยเฉพาะดินใต้รอยไถจะเป็นแผ่นแข็ง  2.น้ำท่วมขัง หลังฝนตกน้ำจะไม่ซึมลงสู่ดินชั้นล่าง  3.ดินแน่นแข็งทำให้รากพืชตื้น ไม่แผ่ขยาย ส่วนพืชหัว เช่น มันสำปะหลัง มีขนาดเล็กทำให้ผลผลิตต่ำ และ 4.น้ำไหลบ่า ชะล้างหน้าดินเสียหาย ส่วนใหญ่ชั้นดินดานเกิดขึ้นที่ความลึก 30-50 เซนติเมตร ทำให้ดินมีลักษณะแน่นและแข็งเป็นแผ่น ขาดช่องว่างสำหรับน้ำและอากาศ ส่งผลให้ต้นพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในแหล่งปลูกที่เป็นดินดาน  ซึ่งทางออกปัญหาดังกล่าวนี้ แก้ไขโดยการ “ไถระเบิดดินดาน”

         อัยย์เทค ได้ออกแบบเครื่องระเบิดดินดาน (Soiler / Ripper) ประสิทธิภาพสูงในการลดแรงฉุดลาก

 

                ประโยชน์                                                                                                              

ใช้ระเบิดดินดานเพื่อให้น้ำซึมผ่านได้ รากพืชสามารถหยั่งหาอาหารได้ลึกขึ้น ลดความแน่น แข็งของดิน ลดอัตราการตายของพืชจากสาเหตุดินไม่อุ้มน้ำ หรือฝนขาดช่วง และด้วยปลายเล็บของริปเปอร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นปีก ทำให้ลดแรงกดของรถไถ และไม่งัดก้อนดินที่มีความชื้นสะสมไว้อยู่แล้วขึ้นมาบนห น้าดิน ซึ่งทำให้ความชื้นระเหยไปอีก อีกทั้งยังช่วยให้ไอน้ำในดินใต้ล่างระเหยขึ้นบนได้ดี
วิธีการใช้งาน
  • ใช้ติดกับรถแทรกเตอร์ ใช้กำลังประมาณ 15 แรงม้า ต่อ 1 ขา หรือประมาณ 45 แรงม้า
  • ควรเลือกชนิดของเล็บปีกติดขาไถที่เหมาะสมกับสภาพดิน และระวังการใช้งานในพื้นที่ที่มีตอไม้หรือก้อนหินห้อนใหญ่

ความสามารถในการทำงาน

ประมาณ 1-2 ไร่/ชั่วโมง
อัตราการสิ้นเปลือง ใช้น้ำมันประมาณ 3-4 ลิตร/ไร่ ต่อแรงงาน 1 คน
การบำรุงรักษา ทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน และควรใส่น๊อตเซฟตี้ทุกครั้งขณะทำงาน

 


เครื่องปลูกอ้อย

         อัยย์เทค แนะนำเทคนิคการเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยการใช้วิธีปลูกแบบร่องคู่ จะช่วยเพิ่มจำนวนประชากรอ้อย เพิ่มการแตกกอเนื่องจากมีพื้นที่เพียงพอ สะดวกต่อการกำจัดวัชพืช และมีพื้นที่สำหรับการรับแสงที่เพียงพอ โดยการปลูกแบบร่องคู่นั้น ระยะร่องที่เหมาะสม คือ 50-120 เซนติเมตร จำนวนแถว 43 แถว/ไร่  และใช้ท่อนพันธุ์จำนวน 1.2-1.3 ตัน/ไร่

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-884-9155

Email: admin@ionique.co.th