บริการของเรา

ส่งออกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

         ปัจจุบัน ไอออนิคก้าวเข้าสู่ปีที่ 14  มียอดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมีรวม  10,000,000 กระสอบ โดยจำหน่ายในประเทศทั่วภูมิภาค ได้รับการยอมรับจากโรงงานน้ำตาล โรงงานแป้งมันสำปะหลัง หน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ มากมาย  และยังส่งออกไปยัง 20 ประเทศ ได้แก่  Laos, Combodia, Myanmar, Philippines, Indonesia, Malaysia, Nigeria,   South Korea, China, Vietnam, Burkina Faso, Ivory Coast, Ghana, Mali, Congo, Uganda, India, Singapore, Srilanka, Pakiistan, Nepal and Hongkong  นอกจากนี้ โรงงานยังพร้อมรับผลิตปุ๋ยให้กับบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ด้วยกำลังการผลิตที่ขยายจากเดิม 250%

 

for ODM to Overseas : TEL. (+66) 2884-9155 # 56, 093-545-6414, 089-816-5158