บริการของเรา

รับผลิตปุ๋ยทุกสูตรตามต้องการ

สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจปุ๋ย ภายใต้ตราสินค้าของคุณเอง เราช่วยได้ค่ะ

 

         ด้วยประสบการณ์ทำธุรกิจปุ๋ยมากว่า 10 ปี ภายใต้แนวคิด AgroGeo-Engineering คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อการใช้ประโยชน์จากกฎทางธรรมชาติ และทรัพยากรทางธรณีเกษตร ให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

         เรามีโรงงานผลิตปุ๋ยขนาดใหญ่ 3 แห่ง ที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม ภายใต้มาตรฐานสากลระดับโลก ISO 9001:2015 จาก Lloyds Register Quality Assurance มีเครื่องจักรการผลิตที่ออกแบบเองโดยทีมวิศวกรเพื่อผลิตปุ๋ยให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเรามีจานปั้นเม็ดที่มากที่สุดในประเทศไทย รองรับการขยายตัว สามารถรับผลิตปุ๋ยได้กว่าแสนตันต่อปี

          บริษัท ไอออนิค จำกัด มีศักยภาพและความพร้อมอย่างมาก ในการรับผลิตปุ๋ย ตามความต้องการของลูกค้า

         • ODM : Original Design Manufacturer  เป็นการผลิตตามรูปแบบสินค้าที่คิดขึ้น นำเสนอภายใต้ตราสินค้าที่ลูกค้ากำหนด         

         • OEM : Original Equipment Manufacturer  เป็นการผลิตตามรูปแบบและตราสินค้าที่ลูกค้ากำหนด

 

         ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนด้วยผู้เชี่ยวชาญห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์อัยย์แลป วิเคราะห์ค่าธาตุอาหาร ค่าคุณสมบัติทางเคมี รวดเร็วและแม่นยำ ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025

         ลูกค้าไม่ต้องลงทุนทางด้านการวิจัย การออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการออกแบบตราสินค้า เราสามารถดำเนินการให้อย่างเรียบร้อยทุกขั้นตอนค่ะ

 

สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจปุ๋ย ติดต่อเราได้ที่

โทร. 089-816-5158, 02-884-9155