ข่าวสารและกิจกรรม

พาลูกค้าชาวจีนชมแม็กซ์มวยไทย

ต้อนรับลูกค้าจีนมาชมโรงงาน และพาเที่ยวชมมวยไทย