นวัตกรรม/เทคโนโลยี

ทดสอบพลังการปลดปล่อยกรดอะมิโน พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที เพื่อการเจริญเติบโต

 

 

ติดตามชมได้ที่ http://youtu.be/2nXjxmjVAvc?list=UU0YCMuM64DFYKjFSFN7ry9A