เทคนิครายพืช

ข้าว

         ไทย คือเบอร์หนึ่งในการส่งออกข้าวในตลาดโลก แม้ในปี 2555 จะถูกอินเดียและเวียดนามแซง แต่ขณะนี้ ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้ความเชื่อมั่นว่า ไทยสามารถกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกได้อีกครั้ง ภายในสิ้นปี 2557 นี้ จะส่งออกข้าวได้ราว 9-10 ล้านตัน  

         อย่างไรก็ตาม ในตลาดโลก แนวโน้มการส่งออกข้าวยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยไทยส่งออกข้าวขาวเป็นอันดับหนึ่ง (44.3%) รองลงมาคือ ข้าวนึ่ง (31.8%) และข้าวหักหอมมะลิ (7.3%) ซึ่งใน 15 ปีข้างหน้าการส่งออกข้าวขาวจะมีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่ข้าวหอมและข้าวนึ่งที่มีราคาสูงและคุณภาพดีจะยังคงมีแนวโน้มการส่งออกที่ดีอยู่

         อนาคตอุตสาหกรรมข้าวไทย มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันไทยมีแรงงานภาคเกษตรอยู่กว่า 40% จึงควรหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาข้าวไทย โดยการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย และส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 เคล็ดลับเพิ่มผลผลิตข้าว

 

ขั้นตอนที่ 1 : ย่อยสลายตอซังฟางข้าว

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 : เพาะกล้าก่อนปลูก

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 : การป้องกันหอยเชอรี่

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 : จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนในอากาศ

 

 

 

ขั้นตอนที่ 5 : ใช้ปุ๋ยให้เหมาะสม

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 6 : ฉีดพ่นทางใบ

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 7 : ป้องกันก่อนเกิดโรคและแมลง

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแปลงวิจัยร่วมการใช้ปุ๋ยในนาข้าว