ผลการทดลอง

การใช้ปุ๋ยนกอินทรีคู่กับมันสำปะหลังเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี