กูรู

การพอกผิวเม็ดปุ๋ยทรงประสิทธิภาพ

เทคโนโลยี HCC พอกผิวเม็ดปุ๋ย ทำให้คุณภาพเพิ่ม 16.8% สูตรลับเฉพาะปุ๋ยไอออนิค ตรานกอินทรีคู่