กูรู

กรดอะมิโนกับพืชเศรษฐกิจ

ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต ใช้ได้ดีอย่างยิ่งกับพืชเศรษฐกิจหลัก 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพด